, ,

samokształt

Zachowajcie dziecięcy entuzjazm

17

Wrz

W pewnym etapie naszego życia chcielibyśmy już być „wielkimi ludźmi” i podejmować tę, tamtą lub jeszcze inną działalność. Nie znamy jeszcze pojęcia „praca” lub „zysk”. Marzymy, idealizujemy, entuzjazmujemy się i mamy rację. Jesteśmy na dobrej drodze.

Zapachy i zdolności psychiczne – kontynuacja

16

Wrz

Obok pouczeń psychofizjologicznych jogin, który stwarza związki pomiędzy świadomym i nieświadomym, rozumem i instynktem, umożliwia woli wydawanie rozkazów „całemu ciału”. Niedawno temu, w jednym z moich programów telewizyjnych przedstawiłem człowieka, którego cała Francja obserwowała z zapartym tchem przez 45 minut. Był to 31-letni jogin Coudoux, którego wzrost wynosi 185 cm, waga 80 kilogramów. Jest on ładnym czarnym atletą.

Zasadniczy cel rezerwy obowiązkowej

15

Wrz

Bank centralny jest kredytodawcą ostatniej instancji. Jest on w stanie udzielać pożyczek innym bankom komercyjnym w sytuacji zagrożenia ich płynności finansowej i utraty zaufania do wypłacalności. Kredyt ten nazywa się kredytem refinansowym .

Procent od kredytu refinansowego powinien być wyższy od stopy procentowej płaconej od depozytów terminowych, aby banki korzystały z tego kredytu tylko w szczególnie

Zdanie NIK

14

Wrz

Wyposażone miały być dodatkowo w światła uprzywilejowania i syrenę, zestaw dwóch głośników, przełącznik do sterowania uprzywilejowaniem w ruchu, zestaw przekaźników, maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą lampą błyskową stroboskopową lub typu led, gniazdo typu zapalniczka umożliwiające podłączenie

Zen i wasze zdrowie

11

Wrz

Nasz mózg składa się z warstwy zewnętrznej, czyli kory mózgowej oraz części wewnętrznej, czyli istoty białej złożonej z włókien nerwowych. Kora mózgowa jest nośnikiem rozumu i pamięci.

Związki zawodowe w Niemczech

9

Wrz

Angielskie związki zawodowe wykazują znacznie wyższy stopień polityzacji niż w innych krajach. W Niemczech działalność związków zawodowych ogranicza się do sfery stosunków pracy i płacy oraz zabezpieczenia socjalnego ludzi nie pracujących. Chociaż w nazwie podkreśla się zawodowy charakter związków, pracownicy nie

Zwiększenie podaży pieniądza

7

Wrz

Im bardziej kurs obligacji i stopa przychodu odchyli się od punktu równowagi, tym z większą siłą działać będzie mechanizm korygujący, gdyż podobnie, jak na każdym rynku towarowym, także na rynku pieniężnym i rynku papierów wartościowych działa to samo prawo popytu i podaży, które uniemożliwia istnienie trwałych

Życie w warunkach inflacji

6

Wrz

Szczególne zagrożenie wysoką inflacją występuje w krajach postkomunistycznych, które w warunkach głębokich dysproporcji gospodarczych, przestarzałej technologii, niskiej efektywności gospodarowania, braku infrastruktury bankowej i rynku kapita-łowego oraz nieracjonalnej struktury cen wszystkich czynników

Jeżeli ktoś skąpi śmiechu, to i skąpi pieniędzy

20

Sie

Czyste i błyskotliwe spojrzenie patrzy na was? Uczciwość i dobre zdrowie jest dziedzictwem tej osoby. Zazdrość i podejrzliwość można wyczytać z małych oczu, znikających w oczodołach.

Jak można przez relaksację zdobyć dobre zdrowie?

19

Sie

Jeżeli nie jesteście panami swoich uczuć, to może to zakłócić działalność waszych organów i mogą pojawić się prawdziwe choroby. Szok uczuciowy może wywołać wrzód żołądka albo zapalenie jelita grubego i nawet najbardziej troskliwa opieka lekarska może tylko złagodzić nieprzyjemne objawy. Jeżeli chcecie zupełnie wyzdrowieć i nie ryzykować nawrotu choroby, trzeba usunąć jej przyczynę.

Integracja zachodnioeuropejska cz. II

18

Sie

Integracja ta ma po-legać na stworzeniu systemu banków centralnych ze wspólnym bilansem aktywów i pa-sywów i wspólną polityką monetarną, wyrażającą się między innymi w ustalaniu kursu ECU do innych walut spoza Wspólnoty. W ten sposób będzie następowało stopniowe przejmowanie przez różne instytucje

Imponujące wystąpienie

17

Sie

Pielęgnowanie całego ciała przyczyni się do tego, że w waszym otoczeniu wykształci się bardzo dobre wrażenie o was. Kiedy kogoś zagadniecie, przyjemna będzie dla niego wasza rozluźniona,pogodna i promieniująca siłą postawa.