, ,

Polityka kursu walutowego

4

Lut

Utrzymanie galopującej inflacji w granicach kilku procent miesięcznie, przy równoczesnym wystę-powaniu recesji, rząd może uznawać za stan bardziej korzystny niż zmniejszanie recesji za cenę dalszego rozkręcania inflacji. Rząd o orientacji liberalnej jest skłonny traktować recesję towarzyszącą tłumieniu inflacji jako twórczą

Zen

3

Lut

Ćwiczeniami Zen także będziecie mogli osiągnąć inny stan, który sprzyjać będzie realizacji osobowości.

Podczas medytacji, bez względu na to, jaka to będzie medytacja, ulegają zmianie wasze spostrzeżenia świata zewnętrznego, i to zarówno w dziedzinie fizjologii, jak i psychologii.

Ekran animacyjny

3

Lut

Innym postępowaniem umożliwiającym bezpośrednie podjęcie kontaktu z podświadomością jest metoda ekranu animacyjnego. Również zupełnie rozluźnieni, siedząc wygodnie z przymkniętymi oczami bez żadnego wysiłku, musicie wyobrazić sobie, że oglądacie pusty ekran w jakimś kinie, albo pusty ekran telewizora.

Nadmiernie restrykcyjna polityka podaży pieniądza ze strony banku centralnego

1

Lut

Jeśli przyjąć upraszczające założenie, że w ciągu roku szybkość obiegu pieniądza jest względnie stała, to główny problem polega nie na trudności przewidywania wzrostu realnego dochodu narodowego, ale na trudności przewidywania wzrostu cen, czyli stopy inflacji. Wzrost dochodu narodowego można przewidzieć z

Niewłaściwy tryb zapytania o ocenę

1

Lut

To już wstępnie sugeruje, iż być może wcale te standardy jakościowe nie są takimi standardami jakimi należałoby się spodziewać stosując ten tryb. Zdarza się również, że zamawiający określają, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, mając zarazem problem w zaproszeniu do składania ofert co najmniej pięciu wykonawców.

Zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku

1

Sty

Po drugie, zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) oraz banku, w którym podmiot posiada rachunek bieżący (podstawowy), o posiadaniu

Bądźcie zdecydowani i ufni

1

Sty

Optymizm i ufność niech nie opuszczają waszej duszy. Głównie nie narzekajcie nigdy na wasze obecne warunki życia. Przez to zakłócacie pozytywne fale i to czego pragniecie nie spełni się.

Hipnotyzujcie siebie na luzie

1

Sty

Kiedy już wybraliście odpowiednio powolną i monotonną muzykę będziecie mogli łatwo rozluźnić się. Już oddychacie spokojnie i wolno, zupełnie naturalnie. Łączące się z tym rozluźnienie mięśni pozwala na niewielkie posunięcie się do przodu.

Naturalny sen i podświadomość

1

Sty

Przy hipnozie niektórzy autorzy mówią o przedśnie teraz przejdę do tego. Chociaż można było zaobserwować niektóre podobieństwa o charakterze fizjologicznym, to jednak są one dyskusyjne, podczas gdy podobieństwa o charakterze psychologicznym na ogół uznawane są przez wszystkich.