, ,

Chwiejność orzecznictwa

10

Lip

W sferze zamówień publicznych zamawiający-jak się zdaje-zbyt łatwo ulegają różnym naciskom sytuacyjnym, potęgujących się w warunkach ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, zwłaszcza gdy jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest wysokość oferowanej ceny. Nie bez znaczenia jest dostrzegalna w tej materii

Bilans obrotów kapitałowych

8

Lip

Wysoka mobilność kapitałów powoduje, że wraz ze zmianą stopy zwrotu pod wpływem zmian stopy procentowej oraz stopy deprecjacji walut przesuwane są w ciągu roku ogromne sumy kapitałów.

Wynika stąd ważny wniosek, że w bilansie obrotów kapitałowych wystąpi napływ kapitału z zagranicy, gdy stopa zwrotu

Bądźcie weseli część 2

7

Lip

Sprawcie sobie radość. Przyjmijcie nowy zwyczaj, zwyczaj szczęścia. Kiedy rozpoczynacie dzień, przygotujcie się na to, że spotka was jakaś radość i rzeczywiście radość nastąpi. Nigdy więcej nie oczekujcie tego, że szczęście kiedyś tam przyjdzie. Szczęście już jest tutaj. Rozpoznajcie to. Wyrzućcie z waszych umysłów negatywne myśli tak, jakby były one zepsutymi owocami.

Autokondycjonowanie za pomocą progresywnej relaksacji

7

Lip

Do tego ćwiczenia należy wyciągnąć się na łóżku i wziąć cztery małe poduszki. Jedną należy umieścić pod karkiem i jej rogi przyciągnąć lekko w stronę ramion, natomiast dwie należy położyć pod łokcie tak, żeby oddalone nieco od ciała ręce dobrze odpoczywały. Ostatnią poduszkę należy umieścić pod podciągnięte kolana stopy należy skierować na zewnątrz.

Aura

3

Lip

Ciało ludzkie otoczone jest polem elektrycznym. Ci, którzy są na to wrażliwi, nawet widzą je. Pole elektryczne otacza także zwierzęta i rośliny, a nawet minerały. Tak więc z każdego człowieka wychodzą świetlne i kolorowe emanacje, które dla znawców są nośnikami informacji.

Aktywna rola państwa w procesach rozwojowych

3

Lip

Jest to niezbędny warunek ożywienia i szybkiego rozwoju prywatnego sektora, a także zachęcenia kapitału zagranicznego do bezpośrednich inwestycji. Bez napływu obcego kapitału, umożliwiającego korzystanie ze światowego zasobu zakumulowanej wiedzy i umiejętności technologicznych oraz organizacyjnych, nie będzie

Okres trudności równoważenia budżetu

25

Cze

NFI spełniają wówczas rolę holdingu, czyli przedsiębiorstwa przetrzymującego akcje różnych obywateli i sprawującego kontrolę nad określonymi spółkami akcyjnymi.

Politycy pokładają wielką nadzieję w tego typu przyspieszonej prywatyzacji, która może zyskać szerokie poparcie społeczne. Koncepcja ta ma jednak wielu

Odpowiednie stosowanie przepisów

25

Cze

Nadrzędna zasada prostego sumowania dorobku oraz potencjałów współpracujących przedsiębiorców przy ocenie ich wiarygodności doznaje wyłomu nie tylko co do warunków osobistych, wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp (każdy z osobna powinien je spełniać), lecz także co do warunków zawodowo- -gospodarczych , określonych w art. 22 ust.

Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji

25

Cze

Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych wynika z postanowień Traktatu Usta-nawiającego Wspólnotę Europejską , a także z dyrektyw oraz rozporządzeń i decyzji Komisji Europejskiej, w tym głównie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji

Nienawiść

25

Cze

W jaki sposób nienawiść wiąże się ze strachem? Nienawidzicie kogoś z otoczenia, gdyż czujecie, że przez tego kogoś jesteście nieszczęśliwi. Denerwuje was on, czujecie się przez niego przygnębieni i straciliście pewność siebie. Macie rzeczywistą psychiczną alergię na niego.

Miłość i psychologia – ciąg dalszy

24

Cze

W jaki sposób pani lub panna może rozpoznać z jakim typem mężczyzny ma do czynienia? Myślicie że jest introwersyjny? Skontrolujcie, czy dobra była wasza obserwacja.

Idealne warunki praktykowania radiestezji część 2

24

Cze

Rozpocznijcie od wizualnej pamięciowej zabawy. Przez 30 sekund przyglądajcie się rysunkowi, który obrazuje różne przedmioty. Następnie odłóżcie rysunek i z pamięci zreprodukuj- cie przedmioty na kartce papieru.