, ,

Wysoka stopa przyrostu naturalnego zaostrza wszystkie problemy ekonomiczne i społeczne

22

Wrz

Niski poziom higieny, słabe odżywianie się, a często głód i brak należytej opieki zdrowotnej są przyczyną wysokiej śmiertelności, szczególnie wśród niemowląt. Stopa urodzeń jest z reguły tak wysoka, iż z dużą nadwyżką kompensuje wysoką stopę śmiertelności. W rezultacie stopa przyrostu naturalnego jest na ogół znacznie wyższa niż w krajach wysoko rozwiniętych. Większość krajów słabo rozwiniętych charakteryzuje się równocześnie dużą gęstością zaludnienia, zwłaszcza w regionach ułatwiających naturalną egzystencję człowieka. Wystarczy uświadomić sobie, że 6 wielkich krajów: Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Bangladesz i Nigeria, zamieszkuje dokładnie 50% ludności świata i prognozuje się, że te właśnie kraje do 2000 r. będą miały relatywnie najwyższą stopę przyrostu naturalnego. Oznacza to, że udział ludności tych krajów w ogólnej liczbie ludności świata będzie dalej wzrastał.

Wysoka stopa przyrostu naturalnego dramatycznie zaostrza wszystkie problemy ekonomiczne i społeczne. W tych krajach powoduje to, że dochód narodowy na jednego mieszkańca wzrasta na ogól o wiele wolniej niż w krajach wysoko rozwiniętych. Dlatego stwierdzona statystycznie rozpiętość w poziomie dochodu narodowego na jednego mieszkańca może dalej się pogłębiać.

Głównym środkiem produkcji w krajach słabo rozwiniętych jest ziemia. Większość najbardziej urodzajnej ziemi jest skupiona w rękach arystokracji feudalnej. Pozostałe obszary mniej urodzajnej gleby znajdują się w rękach milionów drobnych właścicieli i dzierżawców, którzy uprawiają ją w sposób prymitywny przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich zdolnych do pracy członków rodziny. Jest to w przeważającej większości gospodarka naturalna, w ograniczonym stopniu powiązana z rynkiem. Nie tworzy ona chłonnego rynku na artykuły przemysłowe i równocześnie nie stwarza dużej nadwyżki ekonomicznej do finansowania dalszego rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej.

About The Author

admin

Leave a Reply